Uydu görüntülerinin analizi, 1976 – 2010 yılları arasında Ağrı Dağı’nın buzul takkesinin %30 oranında küçüldüğünü gösteriyormuş.

Turkish Geological Research News

Mount Agri (also known as Ararat) is the highest mountain of Turkey with a peak elevation of 5137 m. Today, it bears the only ice cap of the country. However, it is melting continuously! A recent study published in the Journal of Asian Earth Science showed that the Mount Agri ice cap has been lost its surface area by 29% since 1976 based on multi-temporal Landsat and ASTER satellite imagery. According to the author, the retreat rate is about 7 hectare per year. In the paper, it argued that there is a strong evidence that this retreat is mostly because of the current warming trend revealed from the meteorological stations from the region. It is added that similar shrinking trends are also evident from other Turkish glaciers. For more information, please refer to http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2011.12.009

View original post

3 thoughts on “

  1. Pingback: Büyük Ağrı Dağı’ndaki Buz Örtüsü ve Merceksi Bulut

    • Bunlar merceksi bulutlar. Kararlı biçimde bulunan nemli hava kütlesi bir dağın üzerinden geçerken büyük ölçekli durağan dalga tepesi oluşturur. Eğer sıcaklık çiğ noktasının altına düşerse, havadaki nem su damlacıklarına ve ardından da bu tür bulutlara dönüşür. Ağrı dağının takkesi olarak da bilinir.
      Aynı zamanda yağışın yaklaştığının öncüsüdür bunlar.
      http://en.wikipedia.org/wiki/Lenticular_cloud

Yorumunuzu buraya bırakın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s