İngilizler çağdaş dağcılığı nasıl yarattılar?

Mayıs ortasıydı yanlış hatırlamıyorsam; SummitPost’ta Koen van Loocke tarafından kaleme alınmış bir yazıya denk geldim: İngilizler Çağdaş Dağcılığı Nasıl Yarattılar?” Yazı, İngilizlerin, sanayi devrimi sonrası değişen toplumsal yapının etkisiyle ve hem emperyalizm hem maskulinitenin başat değerlerinin izinde dağcılığın nasıl icat ettiğini ele alıyor. Yazım dili bakımından oldukça basit ve yer yer tekrarlara başvuran makale, benim daha önceden hazırladığım “Preuss’u nasıl okumalıyız?“, “Vahşi doğa, dağcılık ve estetik algısı“, “Saflığın etiği“, “Hodgkin ve Peck” yazılarımda parça parça değindiğim hikayeyi daha az teferruatlı ama bütüncül biçimde ele alıyor. İçimden dedim ki, madem ben bu yazıdan faydalandım, neden blogu takip eden dağseverler de faydalanmasın? Yazarla yaptığım yazışma sonunda Türkçe tercümesini yayınlamama izin verdi. Yazının tercümesini üç kişi paylaştık. Tamalanan ilk kısmı şimdi yayına alıp geri kalanı üzerinde de çalışmaları tamamlayıp bloga yükleyeceğim.
Yazıyı yayınlamama izin veren Koen van Loocke’ye tekrar teşekkür ediyorum.

I. Giriş
Dağcılık, dağ yürüyüşü ya da sadece dağlarda olmak birçoğumuzun hayatında önemli bir rol oynar. Bu web sitesi, üye sayısı ve sayısız takipçi katkısı bunu gayet iyi biçimde göstermektedir. Yaklaşık iki yüzyıl boyunca insanlar dağlara çekilmişlerdir, aynen bugün tecrübe ettiğimiz gibi.

Ancak, durum her zaman için böyle değildi. Bilakis, tarihin önemli bir bölümünde insanlar dağlara karşı düşmanca bir tavır sergilediler ve mümkün olduğunca dağlardan uzak durmaya çalıştılar. Fakat, 18. yy sonlarına doğru dağların bu düşman görüntüsü tedrici olarak değişmeye başladı. İnsanlar (çoğu üst gelir düzeyine mensup) dağlara farklı biçimde bakmaya, ve hatta dağları sıkça ziyaret etmeye başladılar. Dağları ziyaret ettiler, evet, fakat güvenli bir mesafeden, vadilerde kalarak. Elbette dağlara tırmanmadılar. Bu çağda, yalnızca bazı bilimadamları ve münferit romantikler bu ya da diğer bir dağa çıktı (18. yy sonundan 1850’lerin ortasına kadar). Dolayısıyla, o dönem için günümüzde olduğu gibi bir dağcılıktan bahsetmek mümkün değildir. Çağdaş dağcılık henüz yoktu. Fakat, 1850’lerden itibaren bildiğimiz şekliyle dağcılık Alplerde ortaya çıkmaya başladı. Fakat bu sefer akla şöyle bir soru geliyor, çağdaş anlamda dağcılık nereden çıktı? Kim başlattı ve neden tırmanmaya başladılar? İşte bu makale, kim hakkında ve özellikle neden dağcılığın ortaya çıktığına dair… Bu önemli bir sorudur, zira geçmişte dağlara karşı bu kadar olumsuz bakan insanlara ne oldu da görüşleri değişti ve dağcılık fikriyle ortaya çıktılar?

II. Ve sonra Britanyalılar geldi…
1850lerden itibaren gitgide daha fazla sayıda İngiliz (Ç.N. çeviri boyunca British kelimesini İngiliz ile karşıladım) Alplere gittiler ve tırmanmaya, keşfetmeye ve yüksek dağları fethetmeye başladılar. İngilizler, 1850lerden önce çok nadiren Alpleri ziyaret etmiştir, ziyaret etmiş olsalar bile şu ya da bu dağa tırmandıkları çok daha enderdir. Fakat bu sadece İngilizlere mahsus bir durum da değildir. Dağcılık genel olarak nadiren yapılan, Alpleri keşfetmek ve glasiyoloji, botanik, jeoloji, kartografya vb. konularda çeşitli bilimsel arazi çalışmaları yapmak için tırmanan küçük bir bilim adamı kafilesine özel bir şeydi. Onların esas ayırdedici özelliği zevk için, spor için ya da macera peşinde değil (gerçi bunlar ilave sebepler olabilirdi – hatta olmuşlardır da), bilim adına tırmanıyor olmalarıydı. Bu kişiler arasında çok az İngiliz vardı, mesela John Ball veya James Forbes. Bu dönem süresince, 18. yy sonundan 19. yüzyıl ortalarına kadar İsviçreli, İtalyan ve birkaç Fransız, mesela Gotlieb Studer, Louis Agassiz, Meyerler, Désor, F. G. Hugi, P. Giordani, G. Gnifetti, J. N. Vincent vd. dağcılığı hakimiyetlerine aldılar. Bu İtalyanlardan bazılarının nüfuzunu İsviçre – İtalyan sınırındaki Monte Rosa silsilesindeki bazı dağ isimlerinde görebilirsiniz.1

Fakat 19. yy ortalarında Alplerde garip birşey vuku buldu. Bu dönemde ve sonrasında İngiliz orta sınıfı Alplere seyahat etmeye başladılar. Yalnızca seyahat amaçlı veya yüce (Ç.N. sublime) olanı tatmak için değil, bunun yanında dağlara tırmanmak için.2 Elbette kendi başına bu hakikaten çok tuhaf ya da önemli birşey olarak değerlendirilemez, çünkü önceki onlarca yıllık dönemde başkaları (özellikle bilimadamları) da dağlara tırmandı. İngiliz dağcıların gelişini dikkate değer kılan, sayıları ve dağcılık yapma gerekçeleriydi. Öncelikle, İngiliz dağcılarının sayısı kendilerinden önceki tırmanışları büyük farkla geçti (1850’ler öncesinde dönemdeki), ve ikinci olarak yalnızca bilimsel amaçlarla değil pek çok farklı sebepten dolayı tırmandılar.

Önceki makalemde de söylediğim gibi, 1850lerden sonra gittikçe artan sayıda İngiliz kendilerini Alp yollarında buldular. Gayet seri biçimde ve birçok başka sebeple bu İngiliz dağcılar Alplerde baskın bir konuma geldiler. Bu dönem (1850ler – 1860lar) dağcıların çoğu İngilizdi: ‘A Courmayeur, Vallée d’Aoste entre Mont Blanc et Cervin, le nom généralique d’anglais désigne tout amateur de grimpade.’3 Bir önceki makalede şöyle bir soru sorulmuştu: bu İngiliz hakimiyeti dağ rehberliği mesleğine nasıl tesir etmiş olabilir? Şimdi İngiliz dağcılarının dağ rehberliğine olan tesirine bakmayacağız, fakat onun yerine zamanda geriye gidip İngiliz dağcılarının 1850ler ve 1860larda nasıl Alplerde bu denli baskın bir konuma yükseldiklerine bakacağımız için, ve neden en başta Alpleri keşfetmeye, tırmanmaya ve bir anlamda fethetmeye çalıştıklarını göreceğiz. Neden dağcılığı “icat” ettiler?

III. … fakat neden geldiler?
Ne zaman ki İngiliz dağcılarının Alplere gittiklerinden bahsedecek olsak ve neden neredeyse tüm yüksek dağlara tırmanmaya başladıklarına değinsek, İngiliz dağcılar dediğimizde kimden bahsettiğime dikkat etmemi gerekir. Çünkü bu insanlar İngiliz toplumunun tüm kesimlerinden gelmiyorlardı. Bu dağcıların sosyal sınıflarımıza baktığımızda, açıkça görüyoruz ki hiçbir alt ya üst sınıf mensupları alpinist değildiler, bununla birlikte hepsi orta sınıf ve ekseriyetle üst orta sınıfa mensuptular. Bu (üst) orta sınıf 19. yy ilk yarısında hızla büyüyordu. Esasen, üçüncül sektör yani hizmet sektörünün kuvvetli biçimde gelişmesine yol açan Sanayii Devrimi sayesinde, görece yeni bir orta sınıf da vücut bulmuştur.4 İlk İngiliz dağcılarının bu sosyal sınıftan geldikleri olgusunu göstermek için (1857’de kurulan) Alpine Club demografisine bakmak suretiyle kolayca gösterilebilir (Ek I).5 Tüm alpinistlerin Alpine Club üyesi olmadığını ifade etmek de bu noktada önemli, yani bazı istisnalar meydana geliyordu.6 Alpine Club demografisine, ve genel olarak İngiliz dağcılığına dair bu görüş önemlidir çünkü alpinistlerin sosyal arkaplanı Alplere gidip birçok dağı tırmanmaları, ve, ileride göreceğimiz gibi, bir anlamda modern dağcılığı icat etmelerine yol açacak motivasyonu sağlıyordu.

Ek1

Diğer başka ülkelerde de benzer eğilimler görülebilir. Gerçi, çok daha geç dönemlerde (1870ler – 1880ler) vuku bulmuştur . “… La première leçon qui se dégage est le déclin précoce, …, du groupe aristocratique. Dès la fin de 1875, la bourgeoisie a conquis la place, la “grande bourgeoisie” n’ayant qu’une part modeste…” 7 Örneğin Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde durum bundan çok farklıydı. Alman ve Avusturya dağcılık cemiyetleri çok farklı sosyal sınıflara mensup üyelerden meydana geliyordu. Orta sınıf mensupları vardı ancak alt ve üst tabakalardan da… Bu olasıydı çünkü müstakbel üyelerin “besonderen Leistungen, nur reges Interesse für die Alpenwelt. (Ç.N. imtiyazlı bir grup ve Alplere düşkün olma)” 8 mecburiyeti yoktu. Herkes DAV ve ÖAV’a katılabilirdi – bu kurumların sporif ya da cemiyet kaynaklı kısıtlamaları yoktu. Bu sayede bu kulüpler halk hareketin dönüşebildiler. Malesef, aynısını Alpine Club için söylememiz mümkün değildir.9

Diğer yapılardan farklı olarak Alpine Club için çok katı ve elitist bir örgüt olduğunun altını çizmemiz gerekir.10 Bu çok seçkin gruba aza seçilmek hiç de kolay değildi. Şüphesiz, erken dönemlerinde Alpine Club’e üye olmak oldukça zordu. Diğer dağcılık kurumlarından farklı olarak, Alpine Club’a gelecekte üye olmak isteyenlerin karşılaması gereken bir takım koşullar/kurallar vardı. Mesela “Bir aday 13,000 ft. yüksekliğinde bir dağın tepesine tırmanmadığı takdirde üyeliğe kabul edilmez.”11 Bu gibi kurallar, Alplerde tırmanmamış kişilerin üye olmasını imkansız kılmıştı. Bunun yanında, müstakbel bir üyenin ait olduğu toplumsal sınıf da dağcılık hünerleri kadar önemliydi. Sosyal arkaplanın önemi kendini kabul kurallarında göstermekteydi. Gerçek dağcıların Alpine Club’a katılmak üzere seçilmesi yanında “Alplere adanmışlığının bir göstergesi olarak edebi, bilimsel ya da sanatsal katkılar” da beklenmekteydi; ki bu durum alt ve üst sınıfı devre dışı bırakıyordu.12 İngiltere’deki bir çok kurumda olduğu gibi “Les Anglais aiment à se retrouver dans des “sociétés” ou des clubs exclusifs qui regroupent des gens choisis, sur parrainage, par un comité.” 13

Alpine Club’un bu sosyal imtiyazı, ileride de göreceğimiz gibi, çok önemlidir. Özet olarak bunun sebebi “kıta Avrupasının kulüplerine kıyasla, amacı büyük ölçüde sosyal olmasındandır.”14

Dağcılığın İngiliz dağcılar tarafından icadı ansızın gerçekleşmedi. Şimdi İngilizlerin dağlara tırmanmaya başlamalarının 18.yy sonu ile 19.yy ortasına kadarki dönem arasındaki bilimsel ve romantizm odaklı “ön-dağcılık”tan farklı olan gerekçelerine bakalım. Erken dönem İngiliz dağcılarının Alplere gidip yüksek zirvelere tırmanmak için farklı sebepleri vardı. Bunlardan bir kaç tanesi -lakin önemli olan- üst-orta sınıfın sosyal statüsü ve özellikle Alpine Club’un imtiyazlılığı ile alakalıdır. Diğer sebepler isegenel anlamda sporun artan önemine vurgu yapan Atletizm Devrimiyle 15 ya da sanayi devrimi ve ya daha kişisel sebeplerle alakalı olmalıdır.

Söylendiği üzere ilk dağcıların önemli bir bölümü (Leslie Stephen, John Tyndall, F.F. Tuckett, E.S. Kennedy, Mathews ailesi, C. Hudson, T.W. Hinchcliff, A.W. Moore, Alfred Wills, Albert Smith, vd.) üst-orta sosyo-ekonomik sınıfa mensuptu. Bu sınıf ise görece yeni bir sınıftır. Genişlemek ve toplumsal konumlarını güçlendirmek için kendilerini sadece alt sınıftan değil, aynı zaman üst sınıftan da ayırt etmeleri gerekiyordu. Bunun için, bir orta sınıf kimliği yarattılar. Bu, üst sınıflarınki gibi, burjuva sınıfı ve asilzadeler, bir kimlik ve kültür değildi; fakat tamamen yeni, aktif bir kimlikti.16 Bu kimlik dağcılığın arkasındaki temel itici güçtür. Dağcılık ile bu orta sınıf kimliği arasındaki sürekli etkileşimi belirtmek de önemlidir. Bu kimlik olmadan İngilizlerin dağcılığı yaratmaları pek de mümkün olamazdı. Bu kimliğin sayesinde dağcılığın gelişeceği bereketli bir toprak hazırlanmış oldu. Diğer taraftan da, dağcılık bu sınıf kimliği içerisinde epey önemli bir rol oynadı. Basitçe, dağcılık bu kimliğin mükemmel biçimde cisimleşmesidir.

Kısaca bu kimlik iki kavram üzerine oturmuştur, Erkek(si)lik (Maskülinite) ve Emperyalizm (keşif ruhuyla birlikte). İki kavram da birbirinden ayrı görülemez. Erkeksiliğe yapılan vurgu esasen İngilizlerin “İngiltere’nin kendi hayallerindeki imperiyal gücünü muhafaza etmek” olarak görülmelidir.17 Elbette emperyalizm öne çıkıyordu, zira Büyük Britanya dünyanın en büyük koloni imparatorluğuydu, ve orta sınıf bu görüntüyü Britanya kolonilerinin ötesine taşımayı arzuluyordu. Dağlar, bu kimliği uygulmaya dökmek için mükemmel mekanlar olacaktı. “Dağcılık; keşif iştigalini meşrulaştırmaya ve emperyalizmi bir soyutlamadan çıkartıp somut ve profesyonellerce kolaylıkla erişilebilir hale sokarak, daha engin bir emperyal genişlemeye yardımcı oldu.”18 Keşif ve emperyalizmin önemi o dönemin birkaç dağ seyahati kitabına göz gezdiğildiğinde kolaylıkla gösterilebilir. “Fethetmek”, “Zafer” veya “Yenilgi” gibi, ve daha birçok askeri olayı tasvir edilen kelimeler sıkça kullanılmıştır. Örneğin James Forbes’in: “Bir Alp yolculuğu belki de sıradan bir vatandaşın sefere çıkmaya en kestirmeden yaklaştığı andır. Savaşın bazı coşkuları ve bir çok zorluğuna tiksindirici ve korkutucu ögeleri olmaksızın sahip olur. Tabiatın güçleriyle, fırtınalarla, doğanın kaleleriyle savaşır yalnızca, lakin sürekli zihninde etrafını saran hatta aklını başından alan güçlerin bilinci vardır.”19

Alpler, sıradan insanları keşfetmeye, hatta kendilerini fethetmelerine imkan vedi. Alpler, bilinmeyen topraklar olarak, hala keşfedilmeyi ve fethedilmeyi bekliyordu: “Benim zamanımda (1850ler) Alp seyahatleri özellikle heyecan vericiydi çünkü ilk defa keşfediliyordu. Yeni zirve ve geçitlerin fethedilmesini izledik, nasıl Shackelton’u Güney ve Nansen’i Kuzey Kutbunda izlediysek.”20 19. yy’da İngilizleri, diğer uluslardan evvel Avrupa dışındaki dağ silsilelerine sürükleyen keşif dürtüsü işte buydu.

Dağcılık maskülinite ve emperyalizm üzerine kurulmuştur ve yeni ortaya çıkan orta sınıf kimliği üzerinden görülmelidir. Dağcılık bu kimliğin mükemmel bir tecessümüdür. Öyle bir kimlik ki, İngiltere’de kendini diğer sınıflardan ayırt eden… Aynısı dağcılığın kendisi için de söylenebilir. Güçlü toplumsal duvarlar örmek için bir yöntem olarak dağcılık… Orta sınıfı oluşturmak için gerekli olan toplumsal duvarlar ve İngiliz toplumunda güçlü sosyal konumunu muhafaza etmek için dağcılık…


 1. Seylaz L., 1963. Les origins de l’alpinisme suisse. Alpes 39, s.84. 
 2. One has to keep in mind that there weren’t altogether much British mountaineers in this period. But in comparison to the time before there numbers exceeded those of the scientists from earlier times by far. Another remark is that mountaineering tourism (without actual climbing) was much more popular. The number of British tourists in the Alps was much higher that that of the real mountaineers. 
 3. Chamson M., 1987. le roman de la montagne (çev. Etrépilly, C. Bardillat). s. 154. Courmayeur, Val d’Aosta, Mont Blanc ile Matterhorn arasında, İngiliz tüm amatör tırmanışçılara atfedilen isimdir. 
 4. Bu sınıf çok uzun zamandan beridir, orta çağdan bu yana varlığını sürdürmesien karşın, büyümesini sanayii devrimine borçludur. Günümüzdeki haline gelişi de sanayii devriminin etkisi ve bu sayede İngiliz toplumunda imtiyazlı bir yere varmalarının sonucu olduğundan dolayı bu yazıda yeni sınıf olarak bahsedilmiştir. 
 5. Alpine Club kurulan ilk dağcılık cemiyetidir. Bu başta İngiliz dağcılığı için önemli bir takviye anlamına geliyordu. Sonraları ise diğer dağcılık cemiyetlerinin kurulmasına ve genel anlamda dağcılığa büyük tesiri olmuştur. 
 6. “Üyeler, belirli bir sosyal sınıftan seçilmekteydi. Üst orta sınıfa, meslek sahiplerine yoğunlaşırken, aristokratları ve ticaret erbabını tamemen hariç tutmuştur.” Bennet C. S., 1950. The Golden Age of Mountaineering: 1850-1870. Alpine Club Archives, 1922/C146, s. 8. 
 7. Lejeune D., 1978.  Histoire sociale et alpinisme en France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine 25,  s. 114. Tercümesi: Öğrenilen ilk ders aristokrasinin erken çöküşüdür… 1875’in sonunda itibaren burjuvazi bu yeri ele geçirmiş, yüksek sosyete (sanayiciler vb.) ise mütevazi bir alanı tutmuşlardır. 
 8. Grupp P., 2008. faszination Berg: die Geschichte des Alpinismus. Keulen, Böhlau, s.160 (Müller  s.30’dan) 
 9. Fransız ve İsviçre dağcılık cemiyetleri otoriter bir toplum ile Avusturya – Almanya’daki gibi bir kitle hareketi arasında bir duruş sergilemiştir. Ancak, zaman içinde örgütlenme politikaları Alman ve Avusturya modeline doğru kaymıştır. Grupp P.,”faszination Berg”, s.160 
 10. Bonhème P., 2004. Member of the Alpine Club I presume? Alpes Magazine 89, s. 54. 
 11. Band G., 2006. Summit: 150 years of the Alpine Club. Collins, s. 14. 
 12. Bennet C.S., The Golden Age of Mountaineering, s. 9. 
 13. Bonhème P., Member of the Alpine Club I presume?, p. 54. Tecümesi: İngilizler, cemiyet olarak ya da imtiyazlı kulüplerde, kurul kayırmasıyla seçilmiş azalarla toplanmayı severler. 
 14. Bennet, The Golden Age of Mountaineering, s. 8. 
 15. Smelser N. J., 1991. Social Paralysis and Social Change. British Working-Class Education in the Nineteenth Century. Oxford, University of California Press, s. 45. 
 16. Hansen P. H., 1995. Albert Smith, the Alpine Club, and the Invention of Mountaineering in Mid-Victorian Britain. The Journal of British Studies 34(3): Victorian Subjects (Jul., 1995), s. 304. 
 17. a.g.y., s. 304. 
 18. a.g.y., s. 322. 
 19. Forbes J., 1900. Travels through the Alps, Londen, Black, s. 473. 
 20. Bennet C. S., The Golden Age of Mountaineering, s. 8.
   

Milano’da dondurma yiyeceksen bak o ortadaki Katedral var ya…

Aranızda seyahat (pardon travel) blogu takip eden var mı? Benim bir iki tane var galiba, o kadar. Kimseyi incitmek adetim değildir, o yüzden sadece ufak bir kinaye olarak alın olur mu? Zira sebebi ziyaretim son derece ucuz biçimde ele alınmış seyahat acüklamaları. Şöyle reçete gibi verilen seyahat “check-listleri”: sevgilinizle bir bukle romantizm için Porto Fino’da Pino Grigio eşliğinde bir aperitivo! Sağol ya, söylemesen n’apardık? Hani yazı alt başlıkları, “Ne yenir? Nerede kalınır? Ne alınır? Ne yenir?” falan olur bunların… “İstanbul’un keşmekeşinden (ooo bak yanlış başladım, kaosundan yazmalıydım) kaçmak için yaptığım planlar, kredi kartı bilgilerimi internete girmemle bana cennetin kapılarını açtı. Türkiye; üç tarafı denizlerle çevrili haliyle ardımda kala dursun, ben dört tarafı denizlerle çevrili Zanzibar’da hindistan cevizi sütü banyosunda detoks da detoks…”

Neyse bu tür hazır tüketim yazıları çoğumuzu aptal yerine koyduğu için herhalde tepki alıyordur. Biçimlerini taklit edip kopya lifestyle imitasyonu işlere bulaşmayacağım. Ama aklımda daha iyi bir fikir var. Belki dağdeli’sinden sonraki blogun ana teması olacak bu :) Şimdi gelin size hayatımda yaptığım en iğrenç yolculuklardan en “top” üç tanesini seyahat blogu formatında anlatayım. Üç numaradan başlayalım!

3) A.B.D./ Kansas Wichita – Washington D.C., Greyhound firması (1999)

Süre: 38 saat

Neden? Hiçbir aklı selim bunu yapmaz. Yapmak zorunda kalınır. Sebep: daha ucuzu yoktur :) Birleşik Devletler’de rastlayabileceğiniz en düşük sosyo-ekonomik sınıfı göreyim dersen, bak işte o zaman olur. Ben neden yaptım? Çünkü çim biçerek kazandığım parayla çok sevdiğim arkadaşlarımı görmeye gitmemin en olanaklı yolu buydu.

Ne yenir? Taco Bell. Çünkü bu otobüslerin aktarma yaptıkları yerlerde rastlayabileceğin yek kurumsal (ehem) fast-food lokantası bunlardır – yoksa kime dava açacaksın ki? Gerçi terminalden sipariş alanına kadar seni durduran bir deste uyuşturucu satıcısının pençesinden kurtulabilirsen. Bir de kurtulsan bile aldığın Meksika yemeğini üzerine dökmeden yemek büyük başarı!

Ne alınır? Bir battaniye (tabii ki yoldan bir şey alınmaz; evden getirmek lazım).

Nerede kalınır? Otobüsün içinde! Aman çıkmayın diyeyim.

Bana ne kattı? Henüz 19 yaşımda bile değildim. O güne kadar tek başına yaptığım en uzun yolculuk İstanbul – Bodrum arası, birinci sınıf bir otobüs firmasıyla ve yanımda oturan son derece beyefendi bir adamın verdiği güvenle geçmişti. Oysa bu kötü şöhreti tüm endüstrileşmiş dünyaya nam salmış Greyhound otobüsü ile atıldığım macera kim bilir belki nelere gebeydi. Yolculuk esnasında otobüs içine fena halde sıçan (gerçekten) bir adam ve otobüsün havalandırmasının bozuk olması yüzünden araç mı değiştirilmedi! İki densiz (beyaz) delikanlının saldırgan lisanının içerideki siyahları fena halde incitmesi yüzünden kavgalar mı çıkmadı! Sekiz aktarmalı yolculukta ömür mü çürütülmedi! Ama yol ve yol edebiyatı işte o zaman gerçekten içime nüfuz etti. Öyle ki, herşeyi yapabileceğime, tek başına üstesinden geleceğime o zaman inandım. Hep derim, beni ben yapan bir seçimim dağcılıksa öbürü ise yolculuktur. Ve her yolculuk kişiye özeldir, kopyalanan ise listede anlamsız bir “ben de yaptım”dan ibarettir. Bu yolculuğu bir gün daha teferruatlı anlatırım belki.

2) Rize – İstanbul, muavin koltuğu kenarı (2001)

Süre: 19 saat

Neden? Çünkü beklenmedik hava olayları (ha evet evet, inandınız siz de) vs. yüzünden dağdan erken dönmeye karar verilir.

Ne yenir? Pek bir şey yenemez. Geçiştirilir. Mide bulanır, bacak uyuşur. Bir kaç gün boyunca büyük buzulda tırmanmak zaten hiç enerji yememiştir. Çünkü tek başına değilsindir, yanında kurulmuş kocaman bir oba da aynı yerde tırmanmak istemektedir.

Ne alınır? Duymamış olayım

Nerede kalınır? Öküz çayırı ya da biraz daha yukarısı. Otobüste ise pek bir yerde kalınamaz. Çünkü herkes bindikten sonra aşağı indirilen yaylı koltuğum kenar eklentisi kıçının ancak bir yarım küresini alır. Dizler de ön konsola dayanır. Neden? Çünkü otobüste hiç yer yoktur.

Bana ne kattı? Muhtemelen bir iki disk kayması ile Peygamber sabrı. Mesela hala bir akıl hastanesine gitmek zorunda hissetmedim. Şaka bir yana, her zor yolculuğun bir şekilde, bir süre sonra bittiğini öğrendim. Her iyi şeyin sonunun geldiği gibi, tam tersinin de olduğunu yani… Bu yolcuğun öncesi de epey yoğun bir hikayedir, onu da bir gün anlatırım belki…

1) Zahedan, İran – Lahore, Pakistan (2005)

Süre: 2 gün

Neden? Mecburiyetten. Yoksa karayoluyla İstanbul’dan Katmandu‘ya gidilemiyor. Muhakkak Belucistan çölünü geçmek lazım.

Ne yenir? Aman diyeyim! Allah muhafaza, ölünür!

Ne alınır? Aman diyeyim! Allah muhafaza, hapiste çürünür.

Nerede kalınır? Amman diyeyim!!!

Bana ne kattı? Dünyanın kaç bucak olduğunu öğrenmeme yardımcı oldu. Aşiret savaşlarını, yoksulluk ve yoksunluğu, oldukça kötü koşulların bile tarif edilemeyecek kadar iyi olduğunu öğrenmeme yardımcı oldu. İlk defa gerçekten oralarda bir yerde ölsem, kimseciklerim haberinin bile olamayacağını, kaybedecek herhangi bir şeyimin olup olmadığını ne zaman sorgulayabileceğimi öğrendim. Ayrıca, çöllerin dayanılmaz sıcaklıkta olduğunu, hepsinin kumdan oluşmak zorunda olmadığını, arada su bulunabileceğini ve sora sora her yerin bulunabileceğini öğrendim.

Bir de bir vagon dolusu kanun kaçağıyla arkadaş oldum. Bunlar Pakistan’dan Avrupa’ya kaçmak isterken sınırda yakalanan mültecilerdi. Bür tanesinin üçüncü sınır dışı edilişi, hem de Türkiye’den… Uzun süer Muş’ta nezarethanede kalmış bir keresinde. Oraya da Edirne’den yollamışlar. “Ben kaçakçi” diye tanıtmıştı kendini. Sonra beraber vişne suyu içip yarım yamalak Urduca, Türkçe, Farsça karışımı bir dilde sohbet etmiştik. Bir de bu arkadaşın aşırı tekinsiz gözüken diğer arkadaşları vardı. Ne günlerdi be!
*

Hayatım boyunca öğrendiğim şeylerin çoğunu yolda öğrendim desem abartmış olurum, ama hayatımda beni en çok etkileyen şeylerin yollarda olduğunu söylesem herhalde yanıltmış olmam. Yol, yolculuklar ve yol edebiyatı benim için çok değerli. Maalesef bunların hoyrat ellerde piçleştirilmesine çok üzülüyorum. Sienna’dan anlatacak bana ait bir hikayem yoksa oraya gitmem nicedir? Gerçi benim bir tane var anlatayım mı :)

Şehirde antrenman yapmak mı? Yok ben en iyisi işe gideyim

Blogu eskiden takip edenler biliyordur, ben eskiden Hollanda’da yaşıyordum. Hollanda’da yaşamanın en güzel tarafı benim için bisiklet kültürünün bir parçası olmaktı. Gerçi yurt dışı tecrübesinin olumsuz yanları ağır basmaya başlayınca farklı bir perspektiften de hikayeleştirilecek bir şey bu, mesela şu yazımda yazdıklarıma bir göz atabilirsiniz. Küçüklüğümden beri bisiklet benim için çok özel bir araç olmuştu, çünkü açık alanda yaptığım, kendi başıma hayallerimdekinden kat be kat uzaklara, büyük maceralara açılabileceğim, mutlu hissettiğim, oyunlaştırdığım, eğlenceli bir deneyimdi. Birçoğunuz için de herhalde öyledir. Bütün bunlardan dolayı çok özeldir. Aranızda kime sorsam bisilete binmeyi öğrendiği günü epey teferruatlı biçimde hatırlayacaktır.

Neyse, konuya döneyim, Hollanda’da temel ulaşım aracım bisikletti. Her yere bisikletle giderdim. Zaten herkes de öyle yapardı. Hayat, bisikletle birbirine bağlanan olaylar zinciri gibiydi sanki. Arada, zincir falan atardı, ama sonra tabi ki o zincirin baklasını değiştirmek de bireyin kendi sorumluluğundaydı. Türkiye’ye 2012 yılında geri döndüğüm zaman hayatımdan bisikletin çıkması beni epey etkilemişti. O zamandan beridir tekrar o hayat biçimini kısmen de olsa kurgulamayı düşünüyordum.

İstanbul’da bisiklet için ayrılmamış bir ulaşım sisteminde, ister istemez sisteme entegre olmak için bisikleti toplu taşıma sistemine dahil etmek gerekecekti. Keza, Türkiye içerisinde bisiklet ile tur yapmak istesem bu sefer otobüslere ya da trenlere bisikleti yüklemek ve bisikletin en az hasarla bu yolculukları çıkartabilmesi için önlem almak gerekecekti. Bu yüzden geçen Mayıs ayında kendime bir katlanır bisiklet aldım. Tabii alana kadar birkaç ay araştırma yaparak geçirdim. Sonunda Tern Link B7 modelini tercih ettim. İlk yolculuğu da Eskişehir’den Karakayalar’a yaptım. Bu faaliyetin ve haliyle katlanır bisikletle ~ 150 km yol yapmanın yazısına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ama benim hedefim esasında evimden iş yerine bisikletle gidebilmekti. Artık Rasathane’de değil Levent’te çalıştığım için yol daha büyük bir problemdi. Yani, koşarak işe gidip geldiğimde de problemdi tabii ki, o ayrı. Mesela bir keresinde yine koşarak dönerken işten eve, tabii ki giymişim siyah yarım taytımı, Üsküdar merkeze vardım ki ne göreyim, trafik felç. Tüm yayalar araba, her yönden her yöne. Uzunları açmışlar, göz kamaştıran yayalar. Koşmak mümkün değil, üzerine üzerine geliyor millet. Biraz daha devam ettim sahilden, Marmaray’ın çimeninden geçip çıkayım diye Doğancılar’a. Fakat tempo fena bozuldu, dur-kalktan. Başladım yürümeye. Üstümde bir sweat-shirt. Saçım ıslak. Taktım inka beresini de, zaten yeni düzelmiştim. Yavaş yavaş ve derin soluyarak yürümeye başladım.

Tabii varlığımla trafiği daha fena felç ettim herhalde. Gürültülü gürültülü konuşarak geçenler yanıma vardıklarında susup birbirlerini dürtüyorlar. Kızlı erkekli gruplar, ancak geçince kahkahayı basabiliyorlar. Neyse ki sırt çantam bir taraflarımı örtüyor. İnsan şöyle uygun kıyafetlerle bir türlü spor yapamıyor şehirde. Ne de komik. Ben epey eğlendim. Benzer şeyler başıma Niğde’de ve Rize’de de gelmişti. O sefer beni öldürmedikleri için Üsküdar esnafına müteşekkir hissetmiştim. 

Rotanın Avrupa yakasında kalan kısmı. Buna evimden iskeleye olan 2 km'yi eklemek gerekiyor.

Rotanın Avrupa yakasında kalan kısmı (sol üst panel) ve bu rotanın irtifa profili (alt profil). Sağ kısımda rotanın uzunluğu ile toplam kazanılan yükseklik ve inilen yokuş bilgisi mevcut (cycleroute.org). Buna evimden iskeleye olan 2 km’yi eklemek gerekiyor. Böylece yaklaşık 9 km yol ve 8 dakikalık bir deniz yolculuğu (aşağıdaki süreye o da dahil) ile eğlenceli bir sabah antremanı yapmış oluyoruz… 

İki hafta önce bisikletle gideyim dedim iş yerine. 39 dakika ve 50 saniyede vardım. Toplu taşıma ile kapıdan kapıya 40 dakikadan fazla süren bir yoldan bahsediyorum. Hem harika bir histi hem de dehşet verici bir tecrübe. Çünkü Barbaros bulvarını bitirdikten sonra pedalladığım Zincirlikuyu – Levent arası son derece tehlikeli bir yoldu. O yüzden akşamında daha güvenli ve az trafikli bir dönüş yolu keşfetmeye çalışayım istemiştim. Bunun sonucunda hayatımda yaptığım en rezil bisiklet yolculuğunu gerçekleştirmiş oldum. Bir kere deniz seviyesine varmak için yokuş inmem gerekiyordu değil mi? Oysa… Sonra o çıkılan yokuşların bisikletle inemeyeceğim kadar dik hale dönüşmesi… Bir de yolların iyice daralması… havanın kararması… Eve 1saat 20 dakikada varmak… Tabii ki büyük hayal kırıklığıydı! Ama yılmamak gerekiyor. Başka bir yol bulmak için çabalamaya karar verdim. En sonunda yukarıdaki rotayı kullandım. Hem de bu sabah.

süreRota Beşiktaş’tan Ortaköy’e oradan geniş bir emniyet şeridine sahip Portakal Yokuşunu takip ediyor. Yokuşun bitiminde TRT’yi geçip Adnan Saygun Caddesinden Akmerkez’e varıyor. Sonra da Levent’e çıkıyor. Oldukça güvenli bir yol. Ama Barbaros Bulvarına kıyasla hem yokuşun daha dik olduğu pasajlar var (ortalamada daha dik olmasa bile) hem de yokuş daha uzun (doğal olarak). Fakat yokuşu tırmanırkenki manzara bir harika. Hızlı bitirmek için durup fotoğraf çekmedim, belki başka bir zaman koyarım Facebook’a. Bu seferki süre 8 dakika daha uzun sürdü geçen haftaya kıyasla. Çünkü hem Beşiktaş – Ortaköy arası mesafeyi fazladan gitmek gerekiyordu hem de yokuş biraz daha uzun sürmüştü. Ama sele üzerindeyken hiçbir an öleceğimden korkmadım bu sefer :)

Böylece bol terlemiş ama çok mutlu bir şekilde iş yerime zamanında vardım. Hem de antreman rutinimi çeşitlendirecek bir rotayı envanterime eklemiş oldum.

oda

Yukarıda katlanmış bisikletim ve çalışma köşemi görebilirsiniz. Aksesuar olarak da çok şık duruyor değil mi! Bu arada dağdelisinin konularından birisi de bisiklet oldu diyebiliriz. Çünkü geçen sene istanbul’dan İzmir’e yaptığım yolculuğu da burada yayınlamıştım. Bu kadar tutkuyla yaptığım bisikleti de bu blogun kategorilerine düzenli paylaşımlarla katmak isterim. Belki de bir şekilde bunu okuyanlar şehirde de bisikletli ulaşımın gitgide arttığı şu yıllarda biraz daha cesaret alabilirler.

Bir dahaki sefere bisikletle bir dağlık alandan seslenmek üzere

 

Kitap: Geleneksel Tırmanış

Nedim Urcan Geleneksel TırmanışUrcan, N., 2015. Geleneksel Tırmanış: Malzemeler, Organizasyon, Tırmanış. Ajans Ankara Matbaası, İzmir. xii+131 s.

Kaya tırmanışını öğrenmek isteyen nesiller çoğunlukla usta – çırak yöntemiyle bu işe adım atarlar ülkemizde. Öğrenme şekilleri arasında yüksek verimli yöntemlerden biridir bu. Hatta bu konuda meşhur R. A. Hodgkin‘in pek güzel yazıları bulunur eğitim literatüründe. Ancak bu yöntemin en temel sorunlarından biri genelde herkese yetecek kadar usta -biraz daha deneyimli dağcı- olmamasıdır ya da bu deneyimli dağcının felsefesinin çırak üzerinde oldukça belirleyici/kalıplaştırıcı olmasıdır.

Bu durumlar imdada üç tür eğitim yöntemi girer: 1) Yaygın eğitim (ör. dağcılık kulüplerinde ders anlatımı ve görseller yoluyla aktarılan bilgiler); Ardından uygun bir zamanda bir grup eğitmenin gözetmenliğinde yapılan pratik uygulamalar. 2) Kendi başına öğrenme; ya da 3) her ikisi birden. İkinci yöntem, kitaplar, dergiler, videolar, kullanım kılavuzları gibi yazılı ve görsel kaynaklara ulaşan meraklı bireyin, buradaki bilgileri bol tekrar ile tatbik etmesi ve ardından görece kolay tırmanışlarla deneyim elde etmesi prensibine dayanır. Tabii ki, en yaygın kullanılan araç kitaplardır. Bu yöntemde, bir anlamda, usta kitaptır, ya da dolaylı olarak kitabı yazan kişi. Ancak acil ihtiyaç anında kitaba müracaat etmek zor olduğu için, içeriğin olabildiğince sarih biçimde anlatılması gerekir.

Kitapların, dergi makalelerinden farkı; artık yerleşmiş bilgiyi aktarmalarından gelir. İyi bilinen, test edilmiş, genel kabul görmüş teknik, taktik, malzeme bilgisi kitaplara ve haliyle genel bilgi dolaşımına dahil olur. Hal böyle olunca, kitaba dahil edilecek bilginin seviyesi, hiyerarşisi, anlatımı & görsel desteği, kitabın yazımı kadar önemli olur.

Türkçe yazılmış ya da Türkçeye çevrilmiş yüz civarında dağcılık konulu kitap biliyorum. İki arkadaşım böyle bir envanter üzerinde çalıştığı için burada böyle bir veritabanından bahsetmeyeceğim. Ancak genel hatlarıyla söyleyebilirim ki, ülkemize ağırlıklı olarak anı kitapları, ardından rehber kitaplar ve en az miktarda ise teknik kitaplar basılmıştır. Aslında bu genel eğilim son derece makul da görünüyor gözüme. Hislerin, deneyimlerin ve (dönem) tanıklıklarının uçsuz bucaksız ifade evreni, her geçen gün kah yeni keşfedilen ya da gelişen tırmanış alanlarını, yerli ve yabancılardan oluşan doğa turizmi endüstrisi, ve son olarak dağcılık/tırmanıştaki ustalığı ile sözel ifade becerisini bir araya getirebilecek sayılı deneyimli insan…

Benim bildiğim kadarıyla, Türkiye’de kaya tırmanışı tekniğinden ayrıntılı biçimde bahseden ilk özgün kitap merhum Bozkurt Ergör’ün 1984 tarihli “Dağcılık Tekniği” kitabıdır. İki sene sonra ise Günter Sturm ve Fritz Zinti’nin Kaya Tırmanma Teknikleri kitabı merhum Latif Osman Çıkıgil tarafından Türkçeye çevrilir ve Anadolu Dağcılar Birliği yayını olarak basılır. Seksenlerden itibaren bu iki teknik kitap nne denli kullanılmıştır maalesef bilmiyorum ancak 80lerin Ömer Tüzel’in ifadesiyle Türk dağcılığının altın çağı olması ile bu kitapların ortaya çıkması arasında bir ilişki olması muhtemeldir.

Ama yukarıda bahsettiğim üzere, özellikle malzeme biliminde meydana gelen önemli ilerlemeler ile temel prensipleri aynı kalmakla birlikte şekli, muhtevası ve özellikle uygulama biçimi değişen tırmanış tekniğinin muhakkak kitabi bilgiye de yansımalarının olmasını beklenebilir. Fakat aşağıya eklediğim kaynakçadan da görüleceği üzere bu güncellemeler ancak 2000’li yıllarda kendini göstermiştir ülkemizde. Aşağıdaki listede teknik karakterli bir iki kitap eksik kalmış olabilir ama nihayetinde iki elin parmakları kadardır.

İşte, tam da bu noktada, Nedim Urcan’ın 2013 yazında talihsiz bir kazada kaybettiğimiz Emrah Özbay’a ithaf ettiği “Geleneksel Tırmanış” kitabı çıkıverdi. Normalde, kitapların bir yerinde yazar hakkında çok ufak bir biografi yer alır, ancak Nedim alçakgönüllülüğünden olsa gerek bu bilgiye yer vermediği için bu tanıtım yazısında ben bir cümle bir şey söylesem daha iyi olur. Niğde Üniversitesi öğretim üyelerinden Nedim Urcan, Türkiye dağlarında bir kaza meydana geldiğinde akla ilk gelen isimlerden biridir, oldukça deneyimli bir dağcı, bir motorsiklet tutkunu ve fotoğrafçıdır. Geleneksel tırmanışa ayrılmış ilk kitap olma özelliğine sahip bu kitap bol miktarda şekil ve çizim içeriyor. Bu şekiller petzl ya da climbing.com’dan alınmış ve şekil altında kaynakları belirtilmiş. Bölümlerin başlarında ve sonlarında ise Türkiye’nin çeşitli yerlerinde geleneksel stilde yapılan tırmanışlardan fotoğraflara yer verilmiş. Kitap üç bölüme ayrılmış: (1) Tırmanış Malzemeleri (68 sayfa), (2) Organizasyon ve Tırmanış (31 sayfa) ve (3) İniş Organizasyonu (5 sayfa). Ek olarak “Doğal Kayanın Macera Tırmanışı için Korunmasına İlişkin UIAA Politikası” metninin Mustafa Nalbant tarafından yapılan tercümesine de yer verilmiş. Ki bu ekleme, geleneksel tırmanışın ruhunu yansıtması anlamında kitabı bütünleyen bir katkı olmuş.

Genel olarak kitapta büyük bir eksik ile karşılaşmadım. Diğer taraftan her yazı, eser ve kitap, bir süre sonra yazarın gözünden kaçan ya da bilinçli olarak kapsam dışı bırakılan unsurlar ile okuyucunun tenkidine maruz kalır. Bu bağlamda kitabın biçimsel eksiklerine gelecek olursak, dizginin daha iyi yapılması okunaklılığını artıracağı görüşündeyim. Özellikle şekil altı yazıları ve şekillerin numaralandırılması, ardından bir indeks ile şekil listesinin verilmesi okunaklılığı ve bilgi aramayı kolaylaştırabilir. Kitabın üçüncü bölümü olan iniş organizasyonu, çok ip boyu ve askı istasyon gerektiren inişleri içerecek şekilde genişletilebilir. Bunun dışında, standardı olmasa da, bir kaç örnek tırmanış ve bunlar için gerekebilecek asgari malzeme listesinden bahsedilerek, kitabı okuyan kişinin önüne bir hedef konabilir: “Şu dağın şu rotası, şu özelliklerde bir tırmanış gerektiriyor, bu durumda şu ara emniyet malzemeleri ve şu şu temel istasyon, self-rescue vs. malzemelerine ihtiyaç duyulur” gibi. Ah bir de basit bir biyografi gayet güzel durur bu kitapta :)

Kitap, ülkemizde kaya tırmanışına bir yerden temas etmiş herkesin elinde bulundurması gereken bir kitap görüşündeyim. Zaten, bu arada yeri gelmişken söylemem lazım, Türkiye’de dağcılık/tırmanış yapan ya da ilgilenen herkesin, çıkan tüm kitapları alması lazım. Umarım, kitap bir an evvel tükenir ve ikinci baskısı ile karşımıza çıkar.

Nedim’e hem bu konuya el attığı hem de çok zarif biçimde imzalayarak hediye ettiği için bir kez daha teşekkür ederim. Bu arada, sitede eskiden yayınladığım Dağların Yüksekliği Nasıl Ölçülür makalesindeki helikopterden çekilmiş Aladağlar panoraması için de ayrıca teşekkür ederim!

Türkiye’de basılmış dağcılık & tırmanış tekniğini ele alan kitapların listesi:
Ergör, B., 1984. Dağcılık Tekniği. T.C. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Gn. Md. Dağcılık Federasyonu, Spor Toto matbaası, Ankara. 218 s.

Sturm, G. ve Zinti, F., 1986. Kaya Tırmanma Teknikleri (Çev. Latif Osman Çıkıgil) Anadolu Dağcılar Birliği, D.S.İ. Matbaası, Ankara. 154 s.

Buzbaş, Ö., 2001. Yüksekler. Büke Yayınları, İstanbul. 328 s.

Odabaşıoğlu, C. D., 2002. Dağcılık Düğümleri. Geven Yayınevi, İstanbul. 55 s.

Fasulo, D. J., 2005. Kaya tırmanışında kurtarma teknikleri (Çev. Tolga Kanık). Geven Doğa ve Yayıncılık, İstanbul. 111 s.

Fındık, T., 2010. Kış dağcılığı: Teknikler ve Taktikler. Akut Yayınları, İstanbul. 288 s.

Graydon, D. ve Hanson, K., 2013. Dağcılık: zirvelerin özgürlüğü (Çev. Tunç Fındık). Homer Kitabevi, İstanbul. 528 s.

Urcan, N., 2015. Geleneksel Tırmanış: Malzemeler, Organizasyon, Tırmanış. Ajans Ankara Matbaası, İzmir. 131 s.

 

durum nedir?

Bir arkadaşım bloga okuldaki ağdan girmek istediğinde aşağıdaki mesajı almış. Geçen aylarda başka arkadaşlarım, siteye giremiyoruz diyorlardı. Durum hakkında bilgisi olan var mıdır? Şaşkınlık içindeyim.

Siteye girmeye kalktığında uyarı ile karşılaşan başkaları var mı?

BU SİTEYE ERİŞİM, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNTERNET ERİŞİM GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GEREĞİNCE, TÜRK TELEKOM A.Ş. TARAFINDAN KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA KISITLANMIŞTIR.

BİLGİ:BU İÇERİĞİN KISITLANMASINDA BİR YANLIŞLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ, İLETİŞİM BİLGİLERİNİZLE BERABER mebicerik@meb.gov.tr ADRESİNE E-POSTA İLE BİLDİRİNİZ.

Aladağlar Sky Trail ve hissettiklerim

Damdaki kemancı, kulağa tuhaf geliyor değil mi? Fakat küçük köyümüz Anatevka’da her birimiz damdaki bir kemancıdır, boynunu kırmadan hoş ve basit bir ezgi çiziktirmeye çalışan. Bu kolay değil. O kadar tehlikeli olmasına rağmen neden yukarıda durduğumuzu sorabilirsiniz? Yukarıdayız çünkü Anatevka bizim evimiz… Ve dengeyi nasıl koruduğumuza gelirsek tek kelimeyle ifade edebilirim…

 
Aladağlar benim için hem geçmiş hem de gelecek. Şimdi bir de bu
gün. Zaman ve mekan birbirine yapışmış, neresinden tutsam hatıranın hızıyla oralara savruluyorum. Bu çok ayrıcalıklı bir şey. Müsebbibi ise gök koşusu! Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen etkisini hala içimde hissedebiliyorum; hala tarifsiz bir mutluluk hali hakim. Sanki oradan hiç geri dönmemiş gibiyim. 
Peki neden böyle? Her geçen sene, bu adamı daha bir duygusallaştırıyor mu? Her geçen sene geçmiş lehine çalışan bir muhasebeyse, o halde çoğalan planlara ne demeli? Neden Bademdere – Çukurbağ yolunda giderken gözlerimi sola sabitlediğim zaman, ki bunu boynumu epey hırpalama pahasına yaparım, dağ silsilesinin batı cephesinde ve kuzeyli yönlere uzanan sırtlarında bivakladığım* yerleri hatırlarken bir yandan da şurada da gecelesem diyorum? Benim aklıma işte ilk Joseph Stein kitabından Broadway’e uyarlanan Damdaki kemancının açılış sözleri geliyor, yalnız iki farkla: Anatevka yerine Aladağlar, Damdaki kemancı yerine dağ delileri…

*

Dağdan döndükten sonra ilk günlerden birinde bir video seyrettim. Bir orkestra şefi farklı şeflerin tarzları hakkında eğlenceli bir konuşma yapıyordu. Bernstein’dan Karajan’a pek çok şef ve birbirinden unutulmaz klasik eserler. İzlerken boğazım düğümlendi, ağlamaklı oldum. Müziğin gücü, beni çocukluğuma götürüverdi birden: Hikmet Şimşek’in unutulmaz sunuşu ile “pazar konseri”. Hiç kaçmazdı bizim evde. O sayede orkestra ve çok sesli müziğe büyülenmiştim. Arada hepimizin boğazı düğümlenir, değil mi? Bir haksızlığa tanıklık ettiğimizde, üzüntü duyduğumuzda veya acıma, aşağılanma, merhamet, derin bir mutluluk, özgürlük gibi duygular tetiklendiğinde. İlginçtir üç günde ikinci oluyordu bu bana. Dağcılar, koşucular, gönüllüler, seyirciler, köylüler… Kocaman bir konçerto gibi.

Start verildiğinde önümdeki on saat sürecek yolculuk neler getirecekti bilmiyordum. Yılların alışkanlıkları ile başladım yürümeye. Rota Sokulupınar kamp yerinden Gelincik kayalarına döndüğünde ise arkama dönüp baktım ve yeni doğmuş güneş ışınlarının Demirkazık ile Bozkaya/Emler arasında uzanan vadi boyunca batı ufkunu yıkamasına şahit oldum. Boğazım düğümlendi. Dağda koşan yüzden fazla koşucu ve bir o kadar gönüllü de bunu görmüşler miydi? Son yıllarda dağa gittiğimde neredeyse tamamen yalnız oluyorum ya da en iyimser iki üç kişiden biri. Vadilerde ve kamp yerlerinde bir tek çadır, bir tek insan bile görmediğim faaliyetler yapıyorum. Yüzlerce kişi dağda olmak ve aynı rotayı kah yürüyüp kah koşmak tarifsiz sıradışı bir duygu. 

Bir yandan mutluyum, bu dağ belki artık koşucular için de anlam taşımaya başlayacak, sahiplenilecek (Koşucular diye genellediğime bakmayın. Her birinin adı var, burada isimlerini saymaya yerim yok). Aladağlar, Türkiye dağcılığının kalbi, patika koşucuları için de kucağını açacak. Onlarca kişi “Çelikbuyduran, Direktaş, Emler”‘den bahsediyor! Hatta günlerdir bu isimlerle yatıp kalkmışlar… Aynı benim yıllardır yaptığım gibi. Her gün muhakkak Aladağlar için bir şey yapıyorum, orayı düşünüyorum… Sanki böylece aile genişliyor gibi hissediyorum. 

*

Direktaş istasyonuna gelirken gözüm dağa kilitlenmiş vaziyette. Bir kararsızlık içindeyim. Yarışmak yerine birden Direktaş’a çıkasım geliyor. Bir önceki kış harikulade bir eğlenceye vesile olmuş tırmanışımızın ardından (takoz dergisinde yer alan tırmanış yazısının linki) ona o kadar yaklaşma fırsatını ancak yakalamışım. Diğer taraftan Maden boğazı ve Meydan yaylası arasındaki terra incognitonun cezbediciliği içimi gıdıklıyor. Hastahocanın yaylasına yöneliyorum epey vakit kaybettikten sonra. Yolda bir ara birisiyle konuşarak koşuyorum. Eskiden izcilik yapmış sonra koşuculuğa tutkulanmış. Kısa süre sonra gözden kayboluyor. Ardından Alper beliriyor arkamdan. Bu ne tesadüf! Son sekiz aydır birlikte hazırlanıyoruz bu yarışa. O Norveç’ten biz Türkiye’den… E-posta listemizin adı “Bugün Aladağlar için ne yaptık?” Ben söyliyeyim, bugün Aladağlar için ne yaptık listesinin kapanmasına vesile olduk. Hava son derece güzel, topoğrafya bir o kadar güzel ve tanıdık. Çiçekler de tanıdık. 

MTA tepesine varana kadar epey zorlandım. Bu tepenin eskiden haritalarda bir adı yoktu. Sevgili Dursun Şimşek sayesine var. Aladağların bu güne kadar yapılmış en kapsamlı haritasını hazırlayıp dağcılık kamuoyunun hizmetine sundu. Ona ve haritanın hazırlanmasında emeği geçen başta Nedim Urcan ve diğer herkese sonsuz teşekkürler. MTA tepesinden Meydan yaylaya iniş ise yarışın benim açımdan belki de en zevkli kısmıydı.

Set üzeri az çarşak (pilav üstü az kuru der gibi) ve yatık kayalar tam benim hoşuma giden tür bir inişe izin veriyordu. Organizasyonun defaatle uyarıda bulunduğu, boşluk hissi ve teknik inişler olarak addettiği kısımlar tam da bana hitap eden bir parkur sunmuştu. Bu yamacı koşarak indim. Doğrusu epey keyiflenmiştim hem yarış mukavemet koşusu karakterinden biraz sıyrılıp yarı teknik bir hal almış, hem de ilk defa tanıştığım Siyah Aladağlar silsilesi ile Tekekalesi’nin manzaralarının tadını çıkartmıştım. Tekekalesi’ni arkamda bırakmadan geriye dönüp baktım ve boğazıma yine birşeyler oldu! Bir yıldan fazla süredir harita ve uydu görüntülerinden teşhis etmeye çalıştığım, dağcıların neredeyse hiç uğramadığı epey heybetli isimsiz duvar, Aksu tarafında giden vadinin bitiminde kendini gösteriyordu!
Pınarbaşı köyüne gelirken Alper’le tekrar buluştuk. Artık asfalta çıkmıştık ve son 5km’yi koşmaya hiç niyetimiz yoktu. Eşzamanlı bir tempoyla yürürken aklımızdan bin türlü muzurluk geçiyordu; acaba nasıl bitirsek? Ministry of Silly Walk gibi bitirelim? Yok o zaman fena kramp girebilir. O zaman “koşarak girelim?” O da zorlama olacak. En sonunda finiş çizgisinde durup el sıkıştıktan sonra tek bir adımla girelim dedik. Öyle de yaptık.
  
Sevgili Nurettin Özcan harika bir yorumda bulundu finishte çekilmiş fotoğrafımıza: “Bu fotograf, ortak tarihinize büyük ve güzel bir imzadır bence!” Daha güzel ifade edilemezdi.

*

Büyük bir buluşma, bir şenlikti hafta sonu yaşadıklarımız: En değer verdiğim arkadaşlarımla aynı odada kalmak (Aladağlar için yaptıkları onca güzel iş yanında, dostlukları ve şirin campingleri ile rahatımız için ellerinden gelen herşeyi sağlayan Recep ve Zeynep’e teşekkürler!), yıllardır yüz yüze tanışmak istediğim insanlarla tanışmak, tamamlamak hedefiyle gittiğim koşuyu tamamlamak… Tüm bunlara vesile olan her yönüyle kusursuz bir organizasyona imza atan ORDOS, DKSK, Girgin kardeşler ve Argeus ekibine teşekkür ediyorum. Yarışın aylar önce internette yapılan anonsunda itibaren mükemmel bir iş çıkarttılar. Bu organizasyona dair unutmayacağım bir şey varsa o da gönüllülerin yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeleri ve cesaret veren tavırlarıydı. Türkiye’de bu kadar çok iyi insan var mıymış?! Umarım seneye de Aladağlar bir araya getirir hepimizi.

Damdaki kemancı alıntısını son kelimesi eksik; dikkat ettiniz mi? Haydi onu da siz söyleyin, ama aslına bağlı kalmaksızın. Bunca yıl bizi bu dağa, yükseklere bağlayan nedir? Ve o dengeyi nasıl sağlıyoruz?
Sevgiler!

Öğütler

Bugün 2 Temmuz. Bu anma gününde, Uğur Uluocak’ın dağcılık etiğinden ziyade “ev kuralları” kapsamında, öğrencilerine aktarmak üzere tuttuğu kendi notlarını paylaşmak; bu notlara ek olarak Türkiye dağcılığına büyük katkıları olmuş diğer iki kişinin kişinin öğütlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Mecit Doğru’nun dağcı “içeriden ısınır”, “dağda ocağı sönenin ocağı söner” gibi ülkemiz dağcılık eğitiminde en çok kullanılan vecizelerini de içeren öğütleri. Souncusu ise Ersin Alok’un Dağlarımız kitabı içinde yer alan Latif Osman Çıkıgil’in nasihatleri. Yorumsuz olarak ilginize sunarım. Güzel günler…

uluocak 12 Kural

Uğur Uluocak’ın 12 Pırlanta Kuralı

Mecit Doğru

A. Mecit Doğru’nun dağcılara öğütleri

Latif Osman Çıkıgil - Kurallar

Latif Osman Çıkıgil’in dağcılar için öğütleri

Aladağlarda geçiş mevsimi: soğuk duş

2014 yılında inanılmaz bir şey oldu, bir sonraki yaz Aladağlar’da bir dağ maratonu düzenleniyordu! Sekiz ay öncesinden plan yaptıracak kadar heyecan verici bu Aladağlar Sky Trail Dağ maratonuna o gün kaydımızı yaptırdık. Karnımda kelebekler uçuşuyordu. Kısa zamanda uçak biletlerini de aldık. Normalde 6 ay öncesinden bir yere uçak bileti alma adetim yoktur. Ama bu sefer başkaydı.

Tabii parkur kolay bir parkur da değil. 45 km yol ve 3,000 metre üzeri irtifa kazanılan bir yarış. Hem de Aladağların çarşaklı, patikalarında… Dolayısıyla Aralık ayının sonunda antrenmanlara başladık. Eski günlerdeki gibi sadece e-posta üzerinden farklı coğrafyalarda yaşayan Aladağlar tutkunu dostlar, her gün Aladağlar için ne yaptığımızı birbirimizle paylaşmaya başladık. Başta burpeesi bol, düz yol koşuları ağırlıklı bir takım antrenmanlar daha sona yerini daha yapılandırılmış dağ maratonu antrenmanlarına bıraktı. Surantrene mi olmadık, mide-bağırsak sistemi mi kalmadı o ayrı konu…

P1200797

Haziran başında ise parkuru incelemek üzere üç kişi Aladağlara gittik. Faaliyetin detaylarına girmeyeceğim. Asıl anlatmak istediğim, banyo yaparken bile ıslanmadım, Haziran’da Aladağlar yağmur ve dolusu altında ıslandığım kadar. Bu unutulmaz tecrübeyi ise Yıldızlı Dağcılar Kulübü (YDK)’nın web sayfasında otomatik meteoroloji istasyonu yanına eklediği webcam harika bir şekilde kaydetmişti. Bu vesileyle Yıldızlı dağcılara ve bu donanıma evinin çatısını açan sevgili Salim ÜÇER’e sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim.

YDK’nın bu girişimi, benim için o kadar heyecan vericiydi ki, henüz hiçbir duyuru yapılmamışken YDK’lı dostum Anıl bana webcam linkini göstermiş, o günden sonra da ben her gün dağda neler oluyor bakar olmuştum. Sevgili dağ severler, bu bir hastalıktır. Arşivlemeye falan başlıyor insan. Sonra ayıkla pirincin taşını.

İşte webcam sayfasından 7 ve 8 Hazirana ait time-lapse görüntüleri, (her bir frame 10 dakikada bir alınmış sitede yayınlanan haliyle olan görüntüler) frameler arası geçiş 0,30 saniye olacak şekilde birleştirdim. Ortaya bu çıktı. Bir de meteorolojiden radar görüntülerini bulup onlardan da bir video yapabilseydim süper case study olurdu…

Özellikle 14 – 16. saniyeler arasında geçen yağış, yukarılarda çok daha can yakıcıydı. Hakikaten süper bir duş almışız :)

Dean Potter

Dean Potter (1972 - 2015) ve köpeği Whisper, Smith Rock State, Park, Oregon.

Dean Potter (1972 – 2015) ve köpeği Whisper, Smith Rock State, Park, Oregon. photo: http://imgkid.com/dean-potter-steph-davis.shtml

1998 – 1999 arası Birleşik Devletlerde yaşadığım sırada, Konya’dan bile düz Kansas eyaletinin Wichita şehrinde; bir gün Kansas Cliff Club diye bir yerde tırmanmış, akşam çıkışta ise Climbing dergisi satın almıştım. Birçok sayfayı fotoğraflarıyla süslüyordu Dean Potter… 1998 yılında Half Dome Klasik KB Yüzünü (VIII+ zorluk!) solo ve büyük bir süratle tırmanmış (4:17) ve Cedar Wright’ın deyimiyle tırmanış paradigmasını yerle bir etmişti. İşte kaya tırmanışı denen şeyi keşfettiğimde, aynı zamanda sınırları zorlayan, çıtayı yükselten Dean Potter’la da tanışmam bir olmuştu. Her yaptığında, “sanat”ında daima yeni bir ifade biçimini keşfetmeye çalışan, özgürlüğe yaklaşmaya çalışan Potter geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yosemite Vadisinde Taft Point’den uçuş kıyafetleriyle atlayan Potter ve partneri Graham Hunt, daha paraşütleri bile açılamadan ve muhtemelen bir sırt hattına çarparak hayatlarını kaybetti.

Yeni nesil, Valley Uprising ile tanıdı belki Potter’ı. Oysa o Yosemite Vadisinin ve onu da aşan şöhretinin en büyük karakterlerinden biriydi. Bir neslin üzerinde büyük izler bıraktı. Bu unutulmaz tırmanıcının iki kaya formasyonunu ip üzerinde yürüyerek geçişini nasıl hayal ettiğini anlatan şu sözlerini paylaşmak isterim:

Yaptığımı bir fotoğrafmış gibi gördüm.
Yukarıya, duvara baktım veyahut kaya yapısındaki açıklığı gördüm.
Sonra içine girmek istedim.
Sonra da aklımda anlık bir görüntü oluştu.
Ve onu yaşadım.

Potter ve sanatıyla başbaşa bırakıyorum sizleri. Büyük üzüntü içindeyim…

Kitap: Aladağlar tırmanış, yürüyüş ve tur kayağı rehberi

İnce, R., 2014 (2. Basım). Comprehensive Guide to Aladaglar: Climbing, Trekking, Ski Touring. Ada Ofset, 229pp. 50 TL

Kütüphaneme yeni bir rehber kitap ekledim. Hem de Aladağlara dair! Her geçen gün artan rehber kitapları görmek beni çok mutlu ediyor. Hele, kaliteleri git gide artan spor tırmanış rehber kitaplarını…

Bu kitap, 1993 yılında Denis Condevaux ve Pascal Duverney’nin Aladağlarda açtıkları alpin spor ve spor rotalarla başlayan, ardından İnce ailesinin Kazıklıali ile Pınarbaşı kanyonlarında yıllar içinde geliştirdikleri rotalara kadar geçen süreçte, 450’ü aşkın rota bilgisini aktaran çok önemli bir kaynak. Kitap, Avrupa’nın çok kaliteli rehber kitapları vardır ya hani, mesela Fontainebleu rehberleri, işte onlara aratmayacak bir kalitede hazırlanmış ve basılmış. Harika fotoğraflar, detaylı topolar ve yer bulduru çizimleri gibi görsel yönlendiricilerle bütünlük sağlanmış. Ayrıca tur kayağı ve yürüyüş rota bilgilerini de içermesi çok önemli bir yenilik. Beni mutlu eden bir konu da reklamların azlığı. Kitapta toplam 9 sayfa reklama ayrılmış, ki bunların üç tanesi ön kapak içi ile arka kapaklarda. Dolayısıyla dikkatiniz dağılmadan sayfaları takip edebiliyorsunuz.

Kitapta çok fazla olumsuz yön bulamadım. Ufak tefek eksiklerden bahsedebilirim ancak. Mesela kitap sonuna kaynakça konmamış, ör. içeride atıf verilen Tüzel’in kitabını sonda da belirtmek iyi olabilirdi. Buna ek olarak Tunç Fındık’ın “Aladağlarda 50 rota” kitabı da ek okumalar arasında gösterilebilirdi. Bir de son olarak konaklama konusunda yol üzerinde bulunan bir iki opsiyondan da bahsedilebilir.

Sonuç: kitaba göz gezdirirken zincirlerimi kırıp soluğu Aladağlarda almak istedim. Bir ömür boyu tırmanıcak alanlar yaratan tüm Aladağlar kaşifli ve emektarlarını ve de bu önemli kaynağı meydana getirdiği için yazarı kutlarım.